Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1395 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 maart 2022 - 16 mei 2022
Het nieuws dat kalverhouders in de afgelopen maanden veel meer kalfjes hebben geïmporteerd uit Ierland
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
24 februari 2022 - 13 mei 2022
De zoveelste berichtgeving over ernstig onnodig en vermijdbaar lijden van dieren in Nederlandse slachthuizen en het nog altijd uitblijven van maatregelen
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 maart 2022 - 13 mei 2022
De zoönotische dreiging van het vogelgriepvirus
Esther Ouwehand (PvdD)
Kuipers
24 februari 2022 - 13 mei 2022
Het bericht 'Levend koken van varkens in slachthuizen gaat nog altijd door'
Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Alle
14 juni 2022
Het bericht ‘Het uitkopen van boeren is wéér een bail-out voor banken’
Sandra Beckerman , Mahir Alkaya (SP)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), van der Ch. Wal-Zeggelink
9 juni 2022
De term piekbelasting
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
van der Ch. Wal-Zeggelink
7 juni 2022
Het bericht 'Fryslân wil geen extra stikstofgevoelig Natura 2000-gebied'
Thom van Campen (VVD), Harry Bevers (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
30 mei 2022
Het artikel 'RIVM: ‘eet zo min mogelijk vis en garnalen uit de Westerschelde‘'
Kiki Hagen (D66)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
25 mei 2022
Het bericht ‘Minister: 'Rode diesel keert niet terug'
Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD), Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 mei 2022
Het bericht 'Is de vezelhennepteelt ten dode opgeschreven?'
Derk Boswijk (CDA), Laura Bromet (GL)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 mei 2022
Het bericht ‘Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw’
Derk Boswijk (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
19 mei 2022
Het feit dat boeren bang zijn dat koeien niet meer buiten mogen zonder vergunning
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 mei 2022
Het stikstofbeleid
Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch)
van der Ch. Wal-Zeggelink
17 mei 2022
Het bericht 'De Urker vloot ‘verdrinkt en niemand helpt ons’'
Derk Boswijk (CDA)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 mei 2022
De brief van de minister over “Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij” van 22 november 2021 en eerdere toezeggingen aan de sector
Caroline van der Plas (BBB)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 mei 2022
Het nieuwe onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van landbouwgif
Leonie Vestering (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 mei 2022
De drempels die de NVWA opwerpt voor de opvang van honden uit het Oekraïense oorlogsgebied
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 mei 2022
Het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022
Het inschakelen van jagers bij tellingen van dieren.
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022
Het doden van zwanen op lugubere wijze
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022
De naar schatting 400.000 mensen die al jarenlang in de stank van de vee-industrie wonen
Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
11 mei 2022
Fijnstof en stankoverlast
Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GL)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), van der Ch. Wal-Zeggelink
2 mei 2022
Besmettelijke dierziekten naar aanleiding van het bericht ‘Varkens in Nood slaat alarm: Nederland niet klaar voor Afrikaanse varkenspest’
Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GL)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 april 2022
Het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus
Leonie Vestering (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)