Kamerstuk 31389-48

Motie-Van Velzen c.s. over een positieflijst voor te houden zoogdieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen (SP), Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-48.html
ID: 31389-48

71,3 %
28,7 %

PvdD

SGP

SP

Verdonk

VVD

PvdA

CDA

GL

D66

CU

PVV


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 48
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de zomer 2010, te komen met een positieflijst voor te houden zoogdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Van der Ham

Dibi