Stemming

Motie van de leden Thieme en Ouwehand over het uitbreiden van artikelen 1.13 en 1.14 Besluit houders van dieren

5,3 %
94,7 %


50PLUS

GL

PVV

PvdA

VVD

PvdD

SP

CU

SGP

CDA

D66


Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de artikelen 1.13 en 1.14 van het Besluit houders van dieren ook te laten gelden voor vissen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand


Motie van de leden Thieme en Ouwehand over het uitbreiden van artikelen 1.13 en 1.14 Besluit houders van dieren

2013-03-25
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-98.html