Kamerstuk 31389-131

Nader gewijzigde motie van het lid Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 127) over richtlijnen voor dieren op de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 1 juli 2013
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-131.html
ID: 31389-131
Origineel: 31389-127

62,0 %
38,0 %

PvdD

SGP

PVV

GL

D66

50PLUS

SP

CDA

PvdA

VVD

CU


Nr. 131 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 127

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatssecretaris van Economische Zaken de Raad voor Dierenaangelegenheden verzoekt, de voorwaarden waaronder dieren van de paarse lijst (bijlage 1c; dieren die kenners mogen houden) gehouden mogen worden nader uit te werken;

overwegende dat er zes diersoorten staan op de positieflijst (bijlage 1a; dieren die iedereen mag houden) en dat het opstellen van concrete huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen per diersoort daarmee zeer doenbaar lijkt;

verzoekt de regering de Raad voor Dierenaangelegenheden te vragen om tevens per diersoort huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen te onderzoeken voor de zes dieren op de positieflijst (bijlage 1a; dieren die iedereen mag houden), en deze te betrekken bij zijn zienswijze,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven