Kamerstuk 31389-127

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 122) over richtlijnen voor dieren op de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 2 april 2013
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-127.html
ID: 31389-127
Origineel: 31389-122
Wijzigingen: 31389-131

Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 122

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, met spoed concrete huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen op te stellen per diersoort voor de dieren die op de positieflijst komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven