Kamerstuk 31389-122

Motie van het lid Van Gerven over richtlijnen voor dieren op de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-122.html
ID: 31389-122
Wijzigingen: 31389-127

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, met spoed huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen op te stellen voor de dieren die op de positieflijst komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven