Stemming

Motie van het lid Graus over open normen vervangen door concrete bepalingen

21,3 %
78,7 %


CDA

SGP

SP

CU

50PLUS

PvdA

GL

VVD

PvdD

PVV

D66


Nr. 118 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de open normen in de besluiten aangaande de Wet dieren te vervangen door concrete bepalingen zodat naleving beter geborgd is en in het geval van handhaving makkelijker kan worden opgetreden en zwaardere straffen, hogere boetes kunnen worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus


Motie van het lid Graus over open normen vervangen door concrete bepalingen

2013-03-25
Dossier: 31389
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-118.html