Kamerstuk 31389-123

Motie van het lid Van Gerven over een verbod op te kort aanbinden

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-123.html
ID: 31389-123

48,7 %
51,3 %

SP

SGP

D66

CDA

GL

50PLUS

VVD

CU

PvdD

PVV

PvdA


Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, als aanvulling op de verboden gedragingen, een verbod op te kort aanbinden en het houden van dieren in een te krappe of ongeschikte ruimte aan het voorgestelde besluit toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven