Kamerstuk 31389-139

Motie van het lid Geurts over het Nederlandse verbod op snavelbehandeling koppelen aan een Europees verbod

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 november 2013
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-139.html
ID: 31389-139

38,0 %
62,0 %

SP

D66

CU

SGP

PvdD

GL

PvdA

VVD

CDA

50PLUS

BONTES

PVV


Nr. 139 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gevolgen van het opheffen van de vrijstelling voor snavelbehandeling in het bijzonder voor de fokbedrijven en fokboerderijen grote economische gevolgen kunnen hebben;

overwegende dat drie vierde van de ouderdieren die worden gefokt in Nederland worden geëxporteerd omdat veel landen behandelde kippen willen;

verzoekt de regering, het verbod op snavelbehandeling voor pluimvee in Nederland te koppelen aan een verbod op Europees niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts