Kamerstuk 31389-99

Motie van de leden Thieme en Ouwehand over een verbod op het levend koken van krabben en kreeften

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-99.html
ID: 31389-99

Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Besluit houders van dieren een verbod op te nemen voor het levend koken van krabben en kreeften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand