Kamerstuk 31389-38

Amendement van de leden Waalkens en Cramer over het noemen van enige aanvullende delegatiebepalingen in de algemene voorhangbepaling

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Waalkens , Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-38.html
ID: 31389-38

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 38
AMENDEMENT VAN DE LEDEN WAALKENS EN CRAMER

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 10.10 komt te luiden:

Artikel 10.10 [Voorhangprocedure]

De voordracht voor een krachtens de artikelen 2.1, derde en vijfde lid, 2.2, tweede, derde, zevende en tiende lid, 2.3, tweede en vierde lid, 2.4, tweede lid, 2.5, tweede lid, 2.6, tweede lid, 2.7, tweede lid, 2.8, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, 2.10, eerste, derde en vierde lid, 2.15, eerste en tweede lid en 2.16, eerste lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur voor zover het betreft een voordracht voor een maatregel mede met of met het oog op de bescherming van het welzijn van dieren, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

De artikelen 2.2, derde lid, 2.4, tweede lid, alsmede 2.15, tweede lid, zijn toegevoegd aan de opsomming in de algemene voorhangbepaling.

Waalkens

Cramer