Kamerstuk 31389-59

Motie-Dibi over een norm voor het maximale aantal te houden dieren per bedrijf

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-59.html
ID: 31389-59

24,7 %
75,3 %

PVV

VVD

SGP

GL

SP

CDA

CU

D66

PvdA

Verdonk

PvdD


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 59
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bouw van megastallen een ongewenste ontwikkeling is;

verzoekt de regering een norm in te stellen voor het maximale aantal gehouden dieren per bedrijf en deze voor te leggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi