Kamerstuk 31389-149

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 107)

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-149.html
ID: 31389-149
Origineel: 31389-107
Wijzigingen: 31389-150

Nr. 149 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 107

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op de verkoop van dieren op internet, tentoon-stellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken