Kamerstuk 31389-150

Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken (t.v.v. 31389, nr. 149)

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-150.html
ID: 31389-150
Origineel: 31389-149

11,3 %
88,7 %

GL

CDA

PvdD

GrBvK

GrKÖ

CU

SGP

Monasch

D66

VVD

Klein

Van Vliet

PVV

50PLUS

Houwers

SP

PvdA


Nr. 150 NADER GEWIJZIGDE MOTIE HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op de verkoop van dieren op internet, tentoonstellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand