Kamerstuk 31389-98

Motie van de leden Thieme en Ouwehand over het uitbreiden van artikelen 1.13 en 1.14 Besluit houders van dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-98.html
ID: 31389-98

5,3 %
94,7 %

VVD

D66

CU

CDA

PvdD

SP

GL

50PLUS

SGP

PVV

PvdA


Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de artikelen 1.13 en 1.14 van het Besluit houders van dieren ook te laten gelden voor vissen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand