Kamerstuk 31389-98

Motie van de leden Thieme en Ouwehand over het uitbreiden van artikelen 1.13 en 1.14 Besluit houders van dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-98.html
ID: 31389-98

5,3 %
94,7 %

50PLUS

CU

VVD

PvdD

PvdA

SGP

GL

D66

SP

CDA

PVV


Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de artikelen 1.13 en 1.14 van het Besluit houders van dieren ook te laten gelden voor vissen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand