Kamerstuk 31389-118

Motie van het lid Graus over open normen vervangen door concrete bepalingen

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-118.html
ID: 31389-118

21,3 %
78,7 %

CDA

50PLUS

PvdA

PVV

VVD

SGP

SP

D66

CU

GL

PvdD


Nr. 118 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de open normen in de besluiten aangaande de Wet dieren te vervangen door concrete bepalingen zodat naleving beter geborgd is en in het geval van handhaving makkelijker kan worden opgetreden en zwaardere straffen, hogere boetes kunnen worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus