Stemming

Amendement van het lid Van Velzen over het stellen van regels inzake dopinggebruik bij wedstrijden met dieren

26,0 %
74,0 %


CU

SP

PvdA

PvdD

VVD

CDA

PVV

Verdonk

SGP

GL

D66


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 21
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.15, derde lid, wordt de zinsnede «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.

Toelichting

Het voorgestelde artikel is een achteruitgang ten opzichte van de GWWD. Dit amendement voorziet in regels bij wedstrijden met dieren. Door de grote belangen binnen de (top)sport, waaronder financiële, kunnen eerlijke competitie en fair play onder druk komen te staan met dopinggebruik tot gevolg. Bovendien wijst een analyse van Wageningen UR uit dat er bijvoorbeeld bij paarden sprake is van welzijnsproblemen met betrekking tot de trainings- en verzorgingswijze. Indiener is van mening dat zelfregulering zich niet bewezen heeft en wil regels voor wedstrijden met dieren en het toedienen van substanties die het prestatievermogen beïnvloeden.

Van Velzen


Amendement van het lid Van Velzen over het stellen van regels inzake dopinggebruik bij wedstrijden met dieren

2009-10-06
Dossier: 31389
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-21.html