Stemming

Amendement van het lid Thieme over het dwingend nader specificeren van verboden gedragingen richting dieren

26,0 %
74,0 %


GL

Verdonk

D66

VVD

CDA

CU

PvdA

SGP

SP

PvdD

PVV


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 25
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1, derde lid, wordt de zinsnede «kunnen voorts gedragingen worden aangewezen» vervangen door: worden voorts gedragingen aangewezen.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Deze handelingen zullen worden opgenomen in de hier genoemde algemene maatregel van bestuur.

Thieme


Amendement van het lid Thieme over het dwingend nader specificeren van verboden gedragingen richting dieren

2009-10-06
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-25.html