Kamerstuk 31389-102

Motie van het lid Thieme over het verbod op leewieken

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-102.html
ID: 31389-102
Wijzigingen: 31389-126

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leewieken met ingang van 1 januari 2018 zal worden verboden;

verzoekt de regering, het aanstaande verbod op leewieken met de gestelde overgangstermijn op te nemen in het Besluit diergeneeskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme