Kamerstuk 31389-126

Gewijzigde motie van de leden Thieme en Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 102) over het verbod op leewieken

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 28 maart 2013
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-126.html
ID: 31389-126
Origineel: 31389-102

33,3 %
66,7 %

CDA

D66

PvdA

SGP

VVD

PvdD

50PLUS

PVV

CU

GL

SP


Nr. 126 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 2 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het aanstaande verbod op leewieken in te laten gaan per 1 januari 2015 en dit op te nemen in het Besluit diergeneeskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven