Stemming

Gewijzigde motie van de leden Van Gerven en Van Dekken (t.v.v. 31389, nr.121) over hobbyfokkers

64,0 %
36,0 %


50PLUS

D66

PvdD

PVV

PvdA

VVD

SP

CU

CDA

SGP

GL


Nr. 128 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 121

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat fokkers een zorgplicht hebben ten aanzien van een gezond fokbeleid;

verzoekt de regering, de regels voor een gezond fokbeleid (zoals geformuleerd in artikel 19 Besluit Gezelschapsdieren) te laten gelden voor alle fokkers, inclusief hobbyfokkers;

verzoekt de regering ook, te bezien op welke wijze een gezond fokbeleid voor dieren die hobbymatig worden gehouden nader kan worden geborgd;

verzoekt de regering voorts, tenminste paard, pony en ezel toe te voegen aan het besluit gezelschapsdieren onder artikel 19, zodat zij onder de reikwijdte van het gezonde fokbeleid vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Van Dekken


Gewijzigde motie van de leden Van Gerven en Van Dekken (t.v.v. 31389, nr.121) over hobbyfokkers

2013-06-03
Dossier: 31389
Indiener(s): Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-128.html