Kamerstuk 31389-101

Motie van de leden Thieme en Van Dekken over huisvestingssystemen opnemen in het Besluit houders van dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Tjeerd van Dekken (PvdA), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-101.html
ID: 31389-101

Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN DEKKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, conform de aangenomen motie-Thieme (28 286, nr. 471) in het Besluit houders van dieren op te nemen dat huisvestingssystemen voor dieren vooraf worden getoetst op de effecten ervan voor het welzijn en de gezondheid van het te houden dier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Dekken