Kamerstuk 31389-97

Motie van het lid Thieme over het uitbreiden van artikel 1.9 Besluit houders van dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-97.html
ID: 31389-97

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, artikel 1.9 van het Besluit houders van dieren te laten gelden voor alle gehouden dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme