Stemming

Motie van het lid Thieme over een verbod op solitair huisvesten van sociale dieren

39,3 %
60,7 %


CU

SGP

CDA

VVD

PvdD

SP

GL

PvdA

PVV

D66

50PLUS


Nr. 100 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het solitair huisvesten van sociale dieren expliciet als verboden gedraging kan worden opgenomen in het Besluit houders van dieren en hier in de beleidsbrief dierenwelzijn op terug te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Motie van het lid Thieme over een verbod op solitair huisvesten van sociale dieren

2013-03-25
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-100.html