Stemming

Motie-Van Velzen c.s. over een positieflijst voor te houden zoogdieren

71,3 %
28,7 %


PvdD

Verdonk

GL

CDA

CU

PVV

SGP

D66

SP

VVD

PvdA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 48
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de zomer 2010, te komen met een positieflijst voor te houden zoogdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Van der Ham

Dibi


Motie-Van Velzen c.s. over een positieflijst voor te houden zoogdieren

2009-10-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Boris van der Ham (D66), Krista van Velzen (SP), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-48.html