Kamerstuk 31389-136

Motie van het lid Thieme over een fokverbod voor witbevederde hanen

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 november 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-136.html
ID: 31389-136
Wijzigingen: 31389-140

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnen de ambitie van het kabinet om te komen tot een pluimveehouderij zonder ingrepen, het dubben van kammen bij witbevederde hanen niet past;

verzoekt de regering, met een fokverbod te komen voor witbevederde hanen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme