Kamerstuk 31389-110

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-110.html
ID: 31389-110

64,0 %
36,0 %

PvdD

CDA

PVV

GL

CU

D66

SP

VVD

50PLUS

PvdA

SGP


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een evaluatiebepaling voor de positieflijst op te nemen in het Besluit houders van dieren en deze in te stellen op drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw