Kamerstuk 31389-110

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Gerard Schouw (D66), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-110.html
ID: 31389-110

64,0 %
36,0 %

CDA

PVV

GL

VVD

SGP

PvdD

D66

CU

50PLUS

PvdA

SP


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een evaluatiebepaling voor de positieflijst op te nemen in het Besluit houders van dieren en deze in te stellen op drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw