Kamerstuk 31389-110

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-110.html
ID: 31389-110

64,0 %
36,0 %

CDA

GL

50PLUS

PvdA

SP

SGP

PvdD

PVV

D66

CU

VVD


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een evaluatiebepaling voor de positieflijst op te nemen in het Besluit houders van dieren en deze in te stellen op drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw