Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 46 over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren

30,7 %
69,3 %


D66

GL

PvdD

CDA

CU

PVV

PvdA

SP

SGP

Verdonk

VVD


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 63
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46

Ontvangen 20 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c wordt de aanduiding «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. het verwijderen van staarten van dieren zonder medische noodzaak.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Tot deze gedragingen behoort naar de mening van de indiener in ieder geval het afknippen of afbranden van staarten van dieren zonder dat hier een medische noodzaak voor bestaat.

Thieme


Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 46 over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren

2009-10-20
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-63.html