Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

783 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
17 april 2023 - 17 mei 2023
Bureaucratisch geharrewar over reddingsplan grutto
Wybren van Haga (BVNL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
17 april 2023 - 17 mei 2023
Het bericht 'Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto'
Derk Boswijk (CDA), Laura Bromet (GL), Pieter Grinwis (CU)
van der Ch. Wal-Zeggelink
23 maart 2023 - 16 mei 2023
Natuurherstel na drugsdumpingen
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
4 mei 2023 - 16 mei 2023
Kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het storten van granuliet in natuurplassen
Kiki Hagen (D66)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)

Alle
30 mei 2023
De totstandkoming van de kritische depositiewaarden en de rol van het Coordination Center for Effects
Thierry Baudet (FVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Kuipers , Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
16 mei 2023
De onderzoeken van de WENR en SGN over de wolf
Wybren van Haga (BVNL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
4 mei 2023 - 16 mei 2023
Kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het storten van granuliet in natuurplassen
Kiki Hagen (D66)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
26 april 2023
De rol van het Didam-arrest op eerlijke pachtovereenkomsten tussen pachters en Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf
Laura Bromet (GL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 april 2023
De antwoorden op eerder gestelde vragen omtrent de risico´s van insectenconsumptie (2023Z00861)
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 april 2023 - 17 mei 2023
Het bericht 'Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto'
Derk Boswijk (CDA), Laura Bromet (GL), Pieter Grinwis (CU)
van der Ch. Wal-Zeggelink
17 april 2023 - 17 mei 2023
Bureaucratisch geharrewar over reddingsplan grutto
Wybren van Haga (BVNL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
14 april 2023
Het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'
Harmen Krul (CDA)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
14 april 2023 - 9 mei 2023
Het bericht ‘Nederland laat miljoenen liggen om de wolf te weren’
Laurens Dassen (Volt), Ernst Boutkan (Volt)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
4 april 2023
Toenemende stroperij
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
24 maart 2023 - 17 april 2023
De berichten 'Wat moet je met dassen onder het spoor? 'Uitgraven en weghalen'' en het bericht 'Dassen verlammen Brabants treinverkeer nog zeker drie weken'
Harmen Krul (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
23 maart 2023 - 30 maart 2023
De uitspraken van dhr. Samsom over verplichte uitkoop van boeren
Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
23 maart 2023 - 16 mei 2023
Natuurherstel na drugsdumpingen
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
10 maart 2023 - 8 mei 2023
De bedreiging van de inheemse natuur door het rode gevaar: ‘de Amerikaanse rivierkreeft’
Thom van Campen (VVD), Peter Valstar (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
21 februari 2023 - 29 maart 2023
De beoordeling van habitats in de standaardgegevensformulieren
Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
10 februari 2023 - 23 maart 2023
De noodzaak om regenwater beter vast te houden
Leonie Vestering (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
10 februari 2023 - 1 maart 2023
Het bericht 'Gedeputeerde over natuurregels op vaarroute naar Ameland: “Dweilen met de kraan open'
Stieneke van der Graaf (CU)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
7 februari 2023 - 14 februari 2023
De vertraging van de uiterlijk in januari 2023 beloofde stikstofbrieven
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
3 februari 2023 - 22 februari 2023
Het bericht 'Meerderheid boeren wil sloten dempen'
Tjeerd de Groot (D66)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
3 februari 2023 - 3 april 2023
De door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte ‘stikstofruimte’ ten goede laten komen aan de natuur en daarmee de Europese natuurbeschermingswet naleven
Lammert van Raan (PvdD), Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink