Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

2435 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
12 juni 2019 - 12 november 2019
Emissiearme stalvloeren
Erik Ziengs (VVD), Helma Lodders (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 september 2019 - 11 november 2019
Het bericht dat bezwaar maken tegen windmolenparken zinloos is
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
27 september 2019 - 11 november 2019
Het bericht ‘Toezicht op energiebesparingsplicht bedrijven faalt’
Matthijs Sienot (D66), Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
9 oktober 2019 - 8 november 2019
Het bericht ‘Verplicht bijmenging waterstof in gasnet om vraag te creëren’
Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
5 november 2019
Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is
Roelof Bisschop (SGP)
5 november 2019
Het bericht dat de bouwers van een windmolenpark de vergunning van voormalige eendenfokkerijen misbruiken om een windmolenpark te realiseren
Frank Wassenberg (PvdD)
5 november 2019
Het bericht ‘Het Waddenfonds als grabbelton’
Tjeerd de Groot (D66)
4 november 2019
Het artikel 'Politieke agenda zit oplossing stikstof dwars'
Mark Harbers (VVD)
1 november 2019
Compensatie voor de gaswinning in het Waddengebied
Laura Bromet (GL), Tom van der Lee (GL)
1 november 2019
De gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector
William Moorlag (PvdA)
1 november 2019
Het artikel 'Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken'
Tom van der Lee (GL), Matthijs Sienot (D66)
1 november 2019
Het bericht dat 600 miljoen euro uit het Waddenfonds is uitgegeven zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan
Frank Wassenberg (PvdD)
31 oktober 2019
De aanwijzing van natuurgebieden en het toevoegen van stikstofgevoelige habitats in het verleden
von Martels
31 oktober 2019
De reactie op het verzoek van het lid Van der Lee inzake aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Kamerstuk 32813, nr. 397)
Tom van der Lee (GL)
31 oktober 2019
De vervuiling door gaswinning in Overijssel
Sandra Beckerman (SP)
31 oktober 2019
De kritiek van NGO’s op de concept-duurzaamheids-impactanalyse van het EU-Mercosur-verdrag en de status van het akkoord
Esther Ouwehand (PvdD)
31 oktober 2019
Het bericht ‘Chili toch geen gastheer klimaattop’
Matthijs Sienot (D66)
31 oktober 2019
Natuurbeheer en klimaatbeleid
von Martels
30 oktober 2019
Het interview op RTVNoord ‘Minister Eric Wiebes blikt terug’
Sandra Beckerman (SP)
28 oktober 2019
Het niet exporteren van kernafval naar COVRA maar naar Rusland
Joba van den Berg-Jansen (CDA), von Martels
25 oktober 2019
De honderden miljoenen euro's aan lobbyuitgaven van olie- en gasgiganten.
Sandra Beckerman (SP), Renske Leijten (SP)
25 oktober 2019
Het advies van het SODM inzake het winningsplan van Nedmag
Tom van der Lee (GL)
22 oktober 2019
De schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid
Alexander Kops (PVV)
22 oktober 2019
De brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat ‘Bodem verontreinigen bij mijnbouwinstallaties’
Tom van der Lee (GL)