Kamerstuk 31389-111

Motie van het lid Ouwehand over de definitie van "gezelschapsdieren"

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-111.html
ID: 31389-111

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Besluit gezelschapsdieren de definitie van «gezelschapsdieren» aan te passen zodat niet alleen de vijf klassen gewervelde dieren maar alle dieren kunnen vallen onder gezelschapsdieren als «dieren, kennelijk bestemd om te houden voor liefhebberij of gezelschap»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand