Kamerstuk 31389-57

Motie-Dibi over het verbeteren van het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-57.html
ID: 31389-57

24,7 %
75,3 %

Lid-Verdonk

SP

PvdA

CU

GL

VVD

CDA

PvdD

PVV

SGP

D66


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 57
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de voorliggende Wet dieren het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij nauwelijks verbetert;

verzoekt de regering bij AMvB te komen tot een verbetering van het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij en hierover de Kamer nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi