Stemming

Amendement van het lid Van Velzen over fokbeleid inzake dieren die niet op natuurlijke wijze kunnen bevallen

30,0 %
70,0 %


CDA

VVD

SGP

PvdA

D66

PvdD

Verdonk

CU

PVV

SP

GL


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.6, tweede lid, onderdeel a, worden na onderdeel 1° twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a°. dieren die vanwege hun uiterlijke kenmerken niet op een natuurlijk wijze kunnen baren;

1b°. dieren gericht op nakomelingen die vanwege hun uiterlijke kenmerken niet op een natuurlijke wijze kunnen baren;.

Toelichting

Het fokbeleid van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat dieren van extreem gespierde vleesrassen moeilijk of niet langs natuurlijke weg kunnen bevallen. In 85 tot 95% van deze gevallen wordt een keizersnede toegepast. Er zijn reeds initiatieven om tot een forse reductie van het aantal keizersneden te komen, maar deze zijn nog vrijblijvend. Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid te creëren om regels te kunnen stellen die verhinderen dat gehouden dieren zodanig gefokt worden, dat zij niet op natuurlijke wijze kunnen bevallen.

Van Velzen


Amendement van het lid Van Velzen over fokbeleid inzake dieren die niet op natuurlijke wijze kunnen bevallen

2009-10-06
Dossier: 31389
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-20.html