Kamerstuk 31389-29

Amendement van het lid Thieme over een verbod op het doden van een vis door middel van een zoutbad

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-29.html
ID: 31389-29

24,7 %
75,3 %

SP

PVV

GL

CU

D66

PvdD

Verdonk

SGP

PvdA

VVD

CDA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 29
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c wordt de aanduiding «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. het doden van een vis door middel van een zoutbad.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Tot deze gedragingen behoort naar de mening van de indiener in ieder geval het doden van vissen (paling en andere vissoorten) door middel van een zoutbad.

Thieme