Stemming

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over kaders voor de fok opnemen in het Besluit gezelschapsdieren

64,0 %
36,0 %


SP

50PLUS

PvdD

SGP

CU

D66

PVV

VVD

GL

PvdA

CDA


Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de vier door de Raad voor Dierenaangelegenheden geformuleerde kaders voor de fok van honden en andere dieren op te nemen in het Besluit gezelschapsdieren conform de aangenomen motie Ouwehand c.s. (28 286, nr. 474),

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw


Motie van de leden Ouwehand en Schouw over kaders voor de fok opnemen in het Besluit gezelschapsdieren

2013-03-25
Dossier: 31389
Indiener(s): Gerard Schouw (D66), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-112.html