Stemming

Motie-Thieme/Dibi over uitvoering van beleidsvoornemens voor dierenwelzijnregelgeving

79,3 %
20,7 %


CU

SGP

SP

CDA

PvdA

PVV

D66

GL

VVD

PvdD

Verdonk


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 55
MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering onverkort verder te gaan met de uitvoering van beleidsvoornemens op het gebied van dierenwelzijnregelgeving en hiermee niet te wachten tot de Wet dieren van kracht is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Dibi


Motie-Thieme/Dibi over uitvoering van beleidsvoornemens voor dierenwelzijnregelgeving

2009-10-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-55.html