Kamerstuk 31389-58

Motie-Dibi over het op termijn een einde maken aan de bio-industrie

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Tofik Dibi
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-58.html
ID: 31389-58

24,7 %
75,3 %

PVV

Verdonk

CDA

GL

PvdA

PvdD

VVD

SGP

D66

CU

SP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 58
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering haar beleid in te zetten om op termijn een einde te maken aan de bio-industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi