Kamerstuk 31389-16

Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 5 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-16.html
ID: 31389-16

24,7 %
75,3 %

PvdD

VVD

SGP

SP

Verdonk

PVV

D66

CU

CDA

GL

PvdA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 5 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12.2 vervalt de zinsnede «, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld».

Toelichting

Om te voorkomen dat zoals bij de GWWD vele artikelen nooit in werking treden, regelt dit amendement dat de Wet Dieren in zijn geheel in werking treedt.

Van Velzen