Kamerstuk 31389-22

Amendement van het lid Van Velzen over een periodieke evaluatie van de wet

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-22.html
ID: 31389-22

24,7 %
75,3 %

SP

CDA

PVV

GL

Verdonk

PvdD

PvdA

CU

D66

VVD

SGP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 10.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het woord «vijf» wordt vervangen door: vier.

2. Na «inwerkingtreding van deze wet» wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:, en vervolgens telkens na vier jaar,.

Toelichting

Dit amendement voorziet in een structurele evaluatie van de Wet dieren, in ieder geval gedurende iedere kabinetsperiode. De evaluatie vindt plaats met actieve participatie van belangen- en maatschappelijke organisaties. Deze organisaties krijgen bovendien ruim de tijd hun inbreng te leveren.

Van Velzen