Stemming

Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel

24,7 %
75,3 %


Verdonk

CDA

VVD

PvdD

SP

D66

CU

GL

PvdA

SGP

PVV


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 5 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12.2 vervalt de zinsnede «, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld».

Toelichting

Om te voorkomen dat zoals bij de GWWD vele artikelen nooit in werking treden, regelt dit amendement dat de Wet Dieren in zijn geheel in werking treedt.

Van Velzen


Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel

2009-10-05
Dossier: 31389
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-16.html