Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 41 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling

100,0 %
0,0 %


SP

CU

PVV

GL

VVD

PvdD

Verdonk

SGP

D66

CDA

PvdA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 78
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 10.10 komt te luiden:

Artikel 10.10 [Voorhangprocedure]

De voordracht voor een krachtens de artikelen 2.1, derde en vijfde lid, 2.2, tweede, derde, zevende en tiende lid, 2.3, tweede en vierde lid, 2.4, tweede lid, 2.5, tweede lid, 2.6, tweede en derde lid, 2.7, tweede lid, 2.8, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, 2.10, eerste, derde en vierde lid, 2.15, eerste en tweede lid en 2.16, eerste lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur voor zover het betreft een voordracht voor een maatregel mede met of met het oog op de bescherming van het welzijn van dieren, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

De artikelen 2.2, derde lid, 2.4, tweede lid, alsmede 2.15, tweede lid, zijn toegevoegd aan de opsomming in de algemene voorhangbepaling.

Waalkens

Cramer

Ormel


Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 41 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling

2009-12-02
Dossier: 31389
Indiener(s): Waalkens , Ernst Cramer (CU), Henk Jan Ormel (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-78.html