Kamerstuk 31389-108

Motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verplichte identificatie en registratie van katten

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-108.html
ID: 31389-108
Wijzigingen: 31389-151

Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Besluit gezelschapsdieren een verplichting op te nemen voor een algehele identificatie- en registratie van katten per 1 januari 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken