Kamerstuk 31389-151

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over een verplichte identificatie en registratie (t.v.v. 31389, nr. 108)

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 29 november 2016
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-151.html
ID: 31389-151
Origineel: 31389-108

Nr. 151 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 108

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in het Besluit gezelschapsdieren een verplichting op te nemen voor een algehele identificatie- en registratie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken