Kamerstuk 31389-55

Motie-Thieme/Dibi over uitvoering van beleidsvoornemens voor dierenwelzijnregelgeving

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-55.html
ID: 31389-55

79,3 %
20,7 %

CDA

D66

GL

PvdA

Verdonk

CU

PVV

PvdD

VVD

SP

SGP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 55
MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering onverkort verder te gaan met de uitvoering van beleidsvoornemens op het gebied van dierenwelzijnregelgeving en hiermee niet te wachten tot de Wet dieren van kracht is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Dibi