Stemming

Motie-Van Velzen c.s. over een evaluatie van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

30,7 %
69,3 %


Verdonk

GL

SGP

PvdA

VVD

SP

PVV

D66

CU

PvdD

CDA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 47
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) sinds haar inwerkingtreding in 1992 nooit is geëvalueerd;

overwegende, dat een evaluatie van de GWWD een noodzakelijk element is in de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van dieren;

verzoekt de regering een evaluatieonderzoek in te stellen naar de werking van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in de praktijk en daaruit lessen te trekken voor de invulling van de Wet dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Thieme

Van der Ham

Dibi


Motie-Van Velzen c.s. over een evaluatie van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

2009-10-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Krista van Velzen (SP), Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GL), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-47.html