Kamerstuk 31389-117

Motie van het lid Graus over verhogen van bestuurlijke boetes

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-117.html
ID: 31389-117

22,0 %
78,0 %

VVD

SGP

PvdD

PvdA

GL

SP

CDA

50PLUS

D66

PVV

CU


Nr. 117 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het toezicht door zowel de dierenpolitie als de NVWA de afgelopen tijd enorm is afgenomen;

constaterende dat de handhaving momenteel ernstig tekortschiet;

verzoekt de regering, de bestuurlijke boetes in de onderhavige wetgeving zodanig te verhogen dat deze beter in verhouding staan tot het gepleegde delict,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus