Stemming

Motie-Van Velzen over een Europees verbod op het bijwonen van dierengevechten

26,0 %
74,0 %


SGP

CDA

VVD

PvdA

PVV

SP

CU

Verdonk

GL

PvdD

D66


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 49
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door een verbod op het bijwonen van dierengevechten de vraag ernaar af zal nemen;

constaterende, dat de Wet dieren het bijwonen van dierengevechten daarom verbiedt;

constaterende, dat het verbod in de Wet dieren geldt voor Nederland, terwijl er in verschillende lidstaten van de Europese Unie op structurele basis dierengevechten plaatsvinden;

verzoekt de regering andere lidstaten te informeren over het Nederlandse verbod op het bijwonen van dierengevechten;

verzoekt de regering tevens zich in te spannen om het Nederlandse verbod op het bijwonen van dierengevechten om te zetten in een Europees verbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen


Motie-Van Velzen over een Europees verbod op het bijwonen van dierengevechten

2009-10-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-49.html