Kamerstuk 31389-43

Amendement van het lid Van Velzen over het invoeren van het "nee, tenzij" beginsel bij het doden van dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-43.html
ID: 31389-43

24,7 %
75,3 %

SGP

CDA

PVV

PvdD

CU

VVD

SP

Verdonk

D66

PvdA

GL