Kamerstuk 31389-46

Amendement van het lid Thieme over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-46.html
ID: 31389-46
Wijzigingen: 31389-63

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 46
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 7 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c wordt de aanduiding «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. het afknippen of afbranden van staarten van dieren zonder medische noodzaak.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Tot deze gedragingen behoort naar de mening van de indiener in ieder geval het afknippen of afbranden van staarten van dieren zonder dat hier een medische noodzaak voor bestaat.

Thieme