Kamerstuk 31389-93

Motie van de leden Houwers en Geurts over opleidingseisen in het Besluit gezelschapsdieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Johan Houwers (VVD), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-93.html
ID: 31389-93

Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN HOUWERS EN GEURTS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Besluit gezelschapsdieren wordt geëist dat de opleiding van een ondernemer is afgerond bij een door het Crebo (Centraal register beroepsopleidingen) erkende opleidingsinstelling;

overwegende dat ondernemers in de gezelschapsdierenbranche hierdoor met onaanvaardbare extra lasten worden opgezadeld;

van mening dat vergelijkbare opleidingen met opleidingseisen die grotendeels overeenkomen met die van de Crebo-instellingen en erkend zijn door de sector evengoed een erkende opleiding zijn;

verzoekt de regering, het besluit op dit onderwerp aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers

Geurts